Kế hoạch hoạt động NGLL-HN

Căn cứ  Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào công văn  143/HD-PGDĐT Châu Thành  V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường THCS An Châu.

Tài liệu đính kèm: Tải về

I- Đặc điểm tình hình :

1. Số liệu :

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường có 22 phòng học kiên cố ; 01 phòng thư viện , 01 phòng vi tính ; 02 thí nghiệm thực hành, 02 phòng Ban Giám Hiệu; 01 phòng Đoàn – Đội;  01 phòng hành chánh ; nhà trường  được trang bị máy vi tính, 7 phòng CNTT,1 phòng LAB để giảng dạy cho học sinh.

- Đội ngũ nhà trường:

+ Cán bộ quản lí :  03 người gồm  01 Hiệu Trưởng và 02 Phó Hiệu Trưởng.

+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ cấu 01 tổ hành chính và 10 tổ chuyên môn.

      - Nâng dần chất lượng học sinh bằng các hình thức như bồi dưỡng học sinh yếu – kém.

2. Thuận lợi :

+ Chính quyền địa phương, phòng giáo dục đào tạo, phụ huynh học sinh quan tâm và hổ trợ cho Trường rất nhiều mặt.

+ Cơ sở vật chất nhà trường được bổ sung và chỉnh trang về cảnh quang sư phạm.

+ Cán bộ quản lí và giáo viên có nhiều cố gắng học hỏi để nâng cao tay nghề.

+ Phần lớn học sinh lễ phép ,thái độ học tập tốt.

3. Khó khăn :

+ Các phòng chức năng còn thiếu cho nên, gặp nhiều khó khăn trong việc phát huy hiệu quả thực hành của học sinh.

+ Các điều kiện phục vụ  dạy học tuy có bổ sung nhưng vẫn còn thiếu thốn rất nhiều.

+ Còn một bộ phận phụ huynh học sinh không có điều kiện để quan tâm đến việc học tập của con em mình.

+ Sân chơi bãi tập còn chật hẹp nên chưa phục vụ tốt cho việc giảng dạy môn thể dục , họat động vui chơi ngoại khóa.

II- Mục Tiêu Quản lí hoạt động GDNGLL:

Mục tiêu giáo dục học sinh phổ thông được qui định trong luật giáo dục: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt           - Nam xã hội chủ nghĩa”.  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng ngoài giáo dục ngoài nhà trường, tổ chức bao gồm hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh có năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; các hoạt động giáo dục môi trường; các hoạt động công ích; các hoạt động xã hội; các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh.

            - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiết NGLL (Xây dựng tiết NGLL  ở các phòng CNTT ) Nhằm tạo cho tiết NGLL đa dạng về loại hình, sinh động và thu hút học sinh hơn.

Về nhận thức: giúp cho học sinh bổ sung kiến thức của các môn học và nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, tích luỹ thêm kinh nghiệm giao tiếp và hoạt động tập thể.

Về kỹ năng: nhằm bồi dưỡng những kỹ năng tham gia, tổ chức, điều khiển, tự quản, kỷ năng giao tiếp ứng xử.

 Về thái độ: Giáo dục cho học sinh nhận thức rõ ràng về sự việc, tích cực, chủ động,                                tham gia các công việc xã hội.

III- Chương trình hoạt động GD NGLL

1. Nội Dung : (Căn cứ vào hướng dẫn số 1656QĐ / SGD – ĐT ngày 8/09/2010  của Sở giáo dục đào tạo An Giang , BGH nhà trường đề ra kế hoạch phân phân phối chương trình có kèm theo

2. Tổ chức thực hiện :

a) Hoạt động NGLL :  Mỗi tháng thực hiện 2 tiết (Tuần thứ 2 trong tháng ) , thực hiện vào ngày thứ Bảy .(BGH thông báo cụ thể hàng tháng)

b) Giáo dục hướng nghiệp : mỗi tháng thực hiện 1 tiết/tháng vào ngày thứ bảy, tuần cuối của tháng sau tiết SHCN  (Do GVCN 9 thực hiện)

2.1 Thành lập ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp:

a) BAN HOẠT ĐỘNG NGLL :

- Dựa vào văn bản hướng dẫn của Phòng giáo dục đào tạo Châu Thành , BGH trường THCS An Giang thành lập ban chỉ đạo hoạt động  ngoài giờ lên lớp như sau

STT

Thành phần

Chức vụ

Nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đặng Quốc Cường

Nguyễn Hữu Mạnh

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hữu Thuận

Đặng Thị Huỳnh Tương

Bùi Kim Vân

Nguyễn Thiên Thanh

Lê Hoàng An

Võ Thị Mỹ Duyên

Ngô Thị Thanh Tuyền

P.Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

TPT

BTĐ - TTCM TDTT

TT Tổ Văn

TT Tổ Anh

GV âm nhạc

TT Tin học

TT Sử –GDCD

TTCM Lý - CN

Trưởng Ban

Phó ban

Phó ban trực

Phó ban

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Kim Sang

CB Thư viện

Thành viên

 

12

GVCN các lớp

Khối   8 – 9 

Thành viên

 

b) BAN CHỈ ĐẠO GD HƯỚNG NGHIỆP

STT

Thành phần

Chức vụ

Nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo

Ghi chú

1

Khưu Thị Cẩm Tú

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

 

2

Đặng Quốc Cường

P Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch

 

3

Lê Thanh Sơn

TPT

Theo dõi kiểm tra

 

4

Nguyễn Hữu Thuận

BT Đoàn

Theo dõi kiểm tra

 

5

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9

Thành viên

Theo dõi kiểm tra

 

* Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động hàng tuần; tháng; năm thống nhất với kế hoạch chung của nhà trường và các bộ phận trong nhà trường.

 • Ban chỉ đạo phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các mảng công việc:

+ Tiểu ban Văn Nghệ : Nguyễn Thị Kim Loan ,Nguyễn Thiên Thanh

+ Câu lạc bộ : NguyễnHữuThuận ,Văng Chí Tâm,Đào ThịHuệThể Dục Thể Thao

+ Câu lạc bộ tìm hiểu khoa học : Đặng Quốc Cường,  Lê Hoàng An.                                                                     

+ Câu lạc bộ       Vẽ Tranh: Tạ Giang Cường , Nguyễn Thanh Bình ,Phạm Thị Ngọc Em.

      + Câu lạc bộ Dân Số, Môi Trường: Nguyễn Ngọc Lam,Trương An Thịnh.

+ Câu lạc bộ Phòng Chống Ma Tuý, An       Toàn Giao Thông : Thị Mỹ Duyên , Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Ái.

 

2.2). Lực lượng giáo dục trong nhà trường:

* Giáo Viên Chủ Nhiệm:

 • Nắm vững đối tượng học sinh lớp chủ nhiệm: hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách, khả năng và sở thích của mỗi học sinh để có thể đưa các em vào các hoạt động phù hợp.
 • Huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán của lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo phương châm từ chỗ “Thầy thiết kế - Trò thi công” đến chỗ “Trò tự thiết kế – tự thi công”.
 • Phối hợp với giáo viên bộ môn; tổng phụ trách, chi hội phụ huynh lớp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho lớp mình phụ trách.
 • Một số biện pháp giúp giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ:

+ Cũng cố tổ, khối chủ nhiệm, sinh hoạt định kì hàng tháng để thống nhất nội dung hình thức hoạt động trong khối lớp, đặt bịêt là xây dựng nội dung cho tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần, sơ kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của tháng trước.

+ Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, trong đó có kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp.

+ Tổ chức các hoạt động mẫu trong khối, trong trường để giáo viên tham dự, học tập và rút kinh nghiệm.

+ Tổ chức giao lưu với các nhà trường nơi tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo viên chủ nhiệm có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.

+ Cử giáo viên, đặc  biệt là giáo viên chủ nhiệm trẻ tham gia dự các lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức các hoạt động NGLL , Hướng nghiệp do PGD&ĐT tổ chức.

* Với tập thể giáo viên nhà trường:

 • Ban chỉ đạo biết khai thác tiềm năng về văn nghệ, thể thao, giao tiếp, các câu lạc  bộ, … trong tập thể cán bộ giáo viên để tổ chức các loại hình hoạt động phong phú, lôi cuốn đựơc các lực lượng trong xã hội tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Qui định trách nhiệm của giáo viên, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, còn phải tham gia ít nhất một hoạt động trong các lĩnh vực khác như: Văn nghệ, thể thao, ngọai khoá bộ môn, … và  chỉ những giáo viên thực hiện hai nhiệm vụ trở lên mới được tham gia bình xét lao động giỏi.

* Với tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

 • Trong sự phối hợp tổ chức với Đoàn – Đội, Hiệu Trưởng cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Bí Thư  Đoàn, Tổng phụ trách Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ đó là:

+  Tổ chức tốt các hoạt động của Đoàn, của Đội trong nhà trường.

      + Cùng với ban giáo dục ngoài giờ lên lớp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tổ chức các hoạt động tự quản của học sinh.

 • Biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường:

+ Liên kết chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; tổ chức giao lưu với các trường bạn về công tác Đoàn, Đội.

+ Có chế độ bồi dưỡng, khen thưởng thích đáng với cống hiến và thành tích của Bí Thư Đoàn và Tổng phụ trách Đội.

2.3). Phối hợp với các lượng xã hội để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

* Với hội Cha mẹ học sinh:

            Thông qua Ban đại diện Cha Mẹ học sinh tham gia .Tổ chức các hoạt động giáo dục diễn ra trong hoặc ngoài nhà trường. Hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động này:

* Với tổ chức xã hội, Ban ngành địa phương.

      Hiệu Trưởng tham mưu cho cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội, các ban ngành địa phương trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

            Ví dụ: phối hợp với Công an địa phương tổ chức các hoạt động: giáo dục phòng chống ma tuý,  giáo dục về luật giao thông và các tệ nạn xã hội, …

* Xây dựng cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

 • Có kế hoạch xây dựng, tu bổ và mua sắm các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: sân bãi, bản tin, phòng truyền thống, các dụng cụ thể thao, nhạc cụ, hệ thống loa đài, …
 • Lập kinh phí cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong điều kiện cho phép :

3). Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

* Nội dung kiểm tra:

 • Kiểm tra công việc nêu trong kế hoạch có được thực hiện hay không? Chỉ ra những công việc chưa làm được, nguyên nhân của nó, so sánh kết quả đạt được với mục đích yêu cầu của hoạt động.
 • Kiểm tra việc làm cụ thể của học sinh, giáo viên để đi đến đánh giá về mục tiêu, nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức, các phương pháp tổ chức, các phương pháp thực hiện có đảm bảo tính độc lập sáng tạo, tự quản của học sinh không?
 • Dự giờ các tiết NGLL đột xuất theo kế hoạch phân phối chương trình.
 • Kiểm tra đánh giá kết quả ở học sinh về các mặt:

+ Nhận Thức.

+ Động cơ, thái độ tham gia hoạt động.

+ Các nề nếp sinh hoạt, học tập, thói quen đạo đức, kỹ năng hành vi.

+ Các thành tích của học sinh đạt được trong các phong trào thi đua.

* Một số phương pháp kỹ thuật kiểm tra; đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

 • Dự giờ một số hoạt động cụ thể.
 • Quan sát hoạt động của giáo viên học sinh.
 • Kiểm tra hồ sơ sổ sách, sản phẩm hoạt động.
 • Trao đổi, trò chuyện cùng học sinh, giáo viên, …

IV Thực hiện các phong trào chủ điểm trong năm học :

 • Tổ chức đêm trung thu : lễ hội trăng rằm (trung tuần tháng 08 âm lich) .
 • Tổ chức : “lễ hội khai giảng năm học mới”  vào ngày 05/09 hàng năm.
 • Thực hiện kế hoạch kể chuyện tấm gương “Hồ Chí Minh” dưới cờ hàng tuần và kết thúc chung kết phát thưởng vào dịp 30/04.
 • Tổ chức thi tìm hiểu phòng tránh  HIV/AIDS ,  matúy trong tháng 12.
 • Tổ chức “lễ hội trò  chơi dân gian” mừng Đảng ,mừng xuân.
 • Tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng ngày 26/03.
 • Tổ chức cho học sinh du lịch ngoại khóa vào dịp 30/04 và ngày 01/5.

Tóm lại: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trong trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Trong công tác quản lí của mình, BGH nhà trường cần tổ chức chỉ đạo cân đối giữa hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp học.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 51
Tháng 07 : 703
Năm 2020 : 20.322