Kế hoạch thực hiện An toàn an ninh trật tự trường học

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an về nội dung Quy định về khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về “ An toàn, an ninh trật tự”;

Căn cứ công văn Hướng dẫn sô 152/PGDĐT Châu Thành  ngày 08/9/2016  về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TTBCA về đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thông qua công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, nhà trường giúp CBCCVC và học sinh nắm được thực trạng về tình hình an ninh chung, qua đó giúp CBCCVC nhận thức đầy đủ về việc thực hiện tinh thần thông tư hướng đến xây dựng một nhà trường an toàn, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực để môi trường giáo dục của xã nhà nói chung và nhà trường nói riêng thực sự trong sạch, lành mạnh, gắn với phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Trên tinh thần hướng đến xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh :II. NỘI DUNG theo phương châm “ văn hóa, thân thiện và chất lượng”, nhà trường tổ chức thực hiện các nội dung cơ bản của kế hoạch là

1.Tổ chức quán triệt văn bản pháp luật: Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác “Xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự” như: Công văn số 20/BGD-ĐT-CTHSSV ngày 01/03/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việt đảm bảo an ninh, trật tự trường học; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an về nội dung Quy định về khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về “ An toàn, an ninh trật tự”.

- Tiến hành quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư đến toàn thể CBCCVC và học sinh, tổ chức giới thiệu các tiêu chí cũng như những yêu cầu cụ thể, ý nghĩa của TT, ý nghĩa của việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn về” An toàn về an ninh trật tự”.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tinh thần các văn bản pháp luật:Sau khi quán triệt tinh thần thông tư, nhà trường Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt tiêu chí về “An toàn về an ninh trật tự” do đồng chí hiệu trưởng làm trưởng ban, bí thư đoàn trường và Tổng phụ trách đội làm phó ban và các thành viên là các trưởng bộ phận tổ , đoàn thể. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giao cho BCĐ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai trong toàn đơn vị. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phù hợp thông qua chào cờ đầu tuần, họp hội đồng, giao ban. Tăng cường hiệu quả hoạt động của ban nề nếp, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí đánh gía thi đua.

3. Chỉ đạo xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”:Trên tinh thần thông tư, nhà trường đã cụ thể hóa các nội dung kế hoạch vào công tác chỉ đạo của đơn vị nhằm thực hiện đạt các tiêu chí trọng tâm sau:

- Hàng năm, cấp ủy chi bộ có Nghị quyết, Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy cơ quan, nội quy học sinh, quy chế bảo vệ nhà trường, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - chính quyền địa phương - gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.

- Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển tôn giáo không được Nhà nước cho phép, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Xây dựng lực lượng bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Tiến hành phân công cụ thể cho các thành viên của tổ bảo vệ cũng như ban nề nếp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn- Đội. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Xây dựng đơn vị và các đoàn thể nhà trường đạt danh hiệu TT-LĐTT xuất sắc.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giáo dục kỹ năng, giá trị sống cho học sinh qua tiết dạy chính khóa.

- Phối hợp với Công An TTAC tổ chức trực ATGT trước cổng trường các buổi đầu giờ đưa học sinh qua đường

4. Tổ chức tuyên truyền: Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. BGH nhà trường chịu trách nhiệm tuyên truyền qua các buổi chào cờ đầu tuần, giao ban hội họp; Đoàn thanh niên chỉ đạo Đội thực hiện tốt chương trình phát thanh học đường, Ban văn thể thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trực quan và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giáo dục thông qua công tác chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thực hiện tốt công tác tích hợp giáo dục khi lên lớp.

- Tổ chức cho học thi thi tìm hiểu Luật ATGT

- Tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiệm việc đội mũ bảo hiểm khi phụ huynh đưa rước mỗi buổi học.

5. Công tác phối hợp: Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy và UBND, phối hợp cùng Ban công an cũng như các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thông tin kịp thời những nội dung liên quan và bàn bạc thống nhất các giải pháp kịp thời, hiệu quả, kiên quyết không để các tệ nạn xã hội, các biểu hiện không lành mạnh xâm nhập nhà trường.

- Phối hợp với Công An TTAC tổ chức trực ATGT trước cổng trường các buổi đầu giờ đưa học sinh qua đường

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trên đây là toàn bộ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự” của đơn vị, đề nghị các trưởng bộ phận, tổ khối đoàn thể có trách nhiệm triển khai đến các thành viên của mình, trong quá trình thực hiện có gì trở ngại cần phản ánh kịp thời để có ý kiến thống nhất trong chỉ đạo.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 223
Năm 2020 : 21.932