Nghị quyết nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trường học năm 2017

Nghị quyết nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trường học năm 2017

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: Thông qua công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, nhà trường giúp CBCCVC và học sinh nắm được thực trạng về tình hình an ninh chung, qua đó giúp CBCCVC nhận thức đầy đủ về việc thực hiện tinh thần thông tư hướng đến xây dựng một nhà trường an toàn, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực để môi trường giáo dục của xã nhà nói chung và nhà trường nói riêng thực sự trong sạch, lành mạnh, gắn với phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra).

- Triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.

- Xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ;

2. Kiên quyết không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định pháp luật;

- Không để xảy ra tội phạm và bạo luật học đường trong trường học;

- Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội;

- Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong trường học;

- Không để xảy ra mất trộm tài sản, vật tư trong trường học;

3. Hàng năm, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;

- Xây dựng bản đăng ký phấn đấu nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

- Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;

- Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên;

- Phấn đấu không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Phấn đấu có từ 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, tổ, tổ bộ môn …….) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

6. Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp khác nhằm giữ gìn ANTT trong nhà trường phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết Về nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trường học năm 2016 của Chi bộ, đề nghị các  bộ phận, tổ khối đoàn thể có trách nhiệm triển khai đến các thành viên của mình, trong quá trình thực hiện có gì trở ngại cần phản ánh kịp thời để có ý kiến thống nhất trong chỉ đạo.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 223
Năm 2020 : 21.932