Kế hoạch sinh hoạch chuyên đề tổ Ngữ văn

Tài liệu đính kèm: Tải về

TT

Chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung

Hình thức tổ chức/Thời gian thực hiện

Phân công thực hiện

 

1

Dạy học theo chủ đề

-Giúp cho học sinh giải quyết được những vấn đề xác thực, có hệ thống và liên quan đến nhiều kiến thức khác nhau.

-Rèn luyện cho học sinh nhiều kỹ năng hoạt động và kỹ năng sống

-Xây dựng chủ đề dạy học

-Biên soạn câu hỏi và bài tập.

-Thiết kế tiến trình dạy học.

-Tổ chức dạy học và dự giờ

-Phân tích, rút kinh nghiệm bài học.

-Áp dụng vào thực tế giảng dạy.

+ Tháng 09/2019

.Họp tổ chuyên môn Xây dựng chủ đề dạy học (Thể hiện trong PPCT)

+ Tháng 10/2019:

.Họp tổ chuyên môn biên soạn câu hỏi và bài tập, thiết kế bài dạy

.Cử 01 giáo viên dạy minh họa

.Trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm.

.Áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

+ Tháng 11/2019:

.Họp tổ chuyên môn rút kinh nghiệm việc áp dụng vào thực tế giảng dạy.

.Họp tổ chuyên môn, thiết kế bài dạy

.Cử 01 giáo viên dạy  minh họa

.Thảo luận và rút kinh nghiệm .

+Tháng 12/2019

.Họp tổ CM đánh giá kết quả thực hiện

.Báo cáo tổng kêt chuyên đề

 

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ

 

 

Hà Thị Tuyết Ngọc

 

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ

 

 

 

 

Đặng Thị Thùy

 

 

 

Cả tổ

 

2

Cuộc thi giới thiệu sách

-Phát hiện học sinh có năng khiếu.

-Bồi dưỡng và tham gia cuộc thi do huyện tổ chức

- Giới thiệu sách có ở thư viện

-Mỗi học sinh chọn 1 quyển sách giới thiệu tên sách, nội dung chính

-Mỗi lớp 1 học sinh dự thi chính (Có thể minh họa)

+ Tháng 03/2020

.Xây dựng kế hoạch

.Triển khai và phân công giáo viên

.Tổ chức thi và chấm chọn

.Công bố và phát thưởng

Cả tổ

3

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

-Đảm bảo tất cả HS thm gia vào quá trình học tập.

-Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng sáng tạo trong dạy học.

-Nâng cao chất lượng dạy học.

-Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu.

-Tiến hành bài học và dự giờ

-Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu.

-Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày.

+ Tháng 01/2020:

.Họp tổ chuyên môn soạn giáo án

.Cử 01 giáo viên dạy minh họa

.Trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm.

.Áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

+ Tháng 03/2020:

.Họp tổ rút kinh nghiệm

.Cử 01 giáo viên dạy  minh họa

.Thảo luận và rút kinh nghiệm .

+Tháng 04/2020

.Họp tổ CM đánh giá kết quả thực hiện

.Báo cáo tổng kêt chuyên đề

 

Cả tổ

 

Vũ Thị Hồng Nhung

 

 

 

 

 

Cả tổ

 

Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

 

Cả tổ

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Cuộc thi quốc tế UPU cấp trường

 

-Phát hiện học sinh có năng khiếu.

-Bồi dưỡng và tham gia Viết thư UPU Tỉnh Đoàn tổ chức

-Mỗi học sinh Viết 01 bức thư theo chủ đề.

-Mỗi lớp chọn ra 5 bài.

-Ban tổ chức quy định thời gian nộp bài và tổ chức chấm chọn

+ Tháng 12/2019

.Xây dựng kế hoạch

.Dự trù kinh phí

. Phát động cuộc thi

+ Tháng 01/2020

.Tổ chức thi  và chấm chọn

.Công bố kết quả và phát thưởng.

.Chọn bài dự thi cấp tỉnh

 

 

 

Cả tổ

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 42
Tháng 09 : 877
Năm 2020 : 23.818