Link học qua Internet tuần 4 (khối 6,7,8)

KHỐI 6

Môn

Tuần

Thời gian

Link học trên youtube

Giáo viên dạy

Thời gian hoàn thành dạy và học trên Elearning

Văn

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=6hZ8ys6OehY&feature=youtu.be

Hà Thị Tuyết Ngọc

04/5/2020

Toán

4

3

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=aKa-y0pskVI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Fq99TEymzrk&feature=youtu.be

Nguyễn T M Duyên

Huỳnh Q Thanh

04/5/2020

4,5

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=bd1CsVYZYCY&feature=youtu.be

Ngô T T Tuyền

04/5/2020

Anh

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=Jb01h7UWZ0Q&feature=youtu.be

Nguyễn T T Phượng

04/5/2020

Sử

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3

Hà Mộng Thu

04/5/2020

Địa

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=zUZYTkOHYDs&feature=youtu.be

Nguyễn T K Như

04/5/2020

GDCD

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3

Vũ T T Nhàn

04/5/2020

Sinh

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=Fb7FkzgZtfA&feature=youtu.be

Phạm Hồng Thái

04/5/2020

CN

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3 (Thực hành)

Hà T M Xuyên

04/5/2020

Tin học

2

27/4/2020

https://tinhoc-anchau.blogspot.com/

Nguyễn Kế Truyền

04/5/2020

TD

4

27/4/2020

 

 

04/5/2020

AN

4

27/4/2020

 

 

04/5/2020

MT

4

27/4/2020

 

 

04/5/2020

KHỐI 7

Môn

Tuần

Thời gian

Link học trên youtube

Giáo viên dạy

Thời gian hoàn

 thành dạy và

học trên

 Elearning

Văn

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=zj6hQQHit4Y&feature=youtu.be

Nguyễn T T Phương

04/5/2020

Toán

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=2j4XnGcFxyE&feature=youtu.be

Nguyễn T N Nga

04/5/2020

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3

Trần T T Loan

04/5/2020

Anh (7 năm)

4

27/4/2020

 

 

04/5/2020

Anh (10 năm)

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=NZ9sj7-9_bM&feature=youtu.be

Trần Thị Hạnh Ngộ

04/5/2020

Sử

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=QEuOYf49mxU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tiZO9jlbSuc&feature=youtu.be

Đoàn T M Tuyết

04/5/2020

Địa

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=nk_zXRcrHyU

Nguyễn T K Liên

04/5/2020

GDCD

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3

Võ T M Duyên

04/5/2020

Sinh

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=dV3637NUeJo&feature=youtu.be

Nguyễn Hữu Phần

04/5/2020

CN

2

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=0fieucx2D6E&feature=youtu.be

Nguyễn Hữu Phần

04/5/2020

Tin học

2

27/4/2020

https://tinhoc-anchau.blogspot.com/

Nguyễn Kế Truyền

04/5/2020

TD

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

AN

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

MT

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

 
KHỐI 8
 

Môn

Tuần

Thời gian

Link học trên youtube

Giáo viên dạy

Thời gian hoàn thành dạy và học trên Elearning

Văn

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=oqTbsgLHcq8&feature=share

Đặng T Thùy

04/5/2020

Toán

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=zgRT8U73NCo&feature=youtu.be

Nguyễn H Lan

04/5/2020

4

27/4/2020

Đã dạy tuần 3

Trần T T Loan

04/5/2020

Hóa

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=WjSrsHSTBQA&feature=youtu.be

Nguyễn Thị Thu Thảo

04/5/2020

Anh (7 năm)

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=XLwnb7Vw8ZA&feature=youtu.be

Bùi Kim Vân

04/5/2020

Anh (10 năm)

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=7DAKibSHWew&feature=youtu.be

Lê T T Hằng

04/5/2020

Sử

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=sb4kiN4LcOU&feature=youtu.be

Nguyễn T D Trang

04/5/2020

Địa

4

27/4/2020

 

 

04/5/2020

GDCD

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=w-J_BL5W9xM&feature=youtu.be

Đặng T Ly

04/5/2020

Sinh

4

27/4/2020

https://www.youtube.com/watch?v=TMzTeQLLLOU&feature=youtu.be

Nguyễn N Lam

04/5/2020

CN

2

27/4/2020

Đã dạy tuần 1

Phan T Trúc

04/5/2020

Tin học

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

TD

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

AN

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

MT

2

27/4/2020

 

 

04/5/2020

 
KHỐI 9
MônTuầnThời gianLink học trên youtubeGiáo viên dạyThời gian hoàn thành dạy và học trên Elearning
Văn 27/04/2020   
Văn 27/04/2020   
Toán 26/04/2020https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=Nc3bY0PGjYc&app=desktopATV04/05/2020
Toán 27/04/2020   
 27/04/2020   
Hóa 27/04/2020   
Anh (7 năm) 25/04/2020https://www.youtube.com/watch?v=dj6ww3xJ2QkATV 
Anh (7 năm) 27/04/2020https://www.youtube.com/watch?v=BA6R2cKiuOg&feature=youtu.beBùi Thị Tuyển 
Anh (10 năm) 25/04/2020https://www.youtube.com/watch?v=dj6ww3xJ2QkATV 
Anh (10 năm) 27/04/2020https://www.youtube.com/watch?v=BA6R2cKiuOg&feature=youtu.beBùi Thị Tuyển 
Sử 27/04/2020   
Địa 27/04/2020   
GDCD 27/04/2020   
Sinh 27/04/2020   
CN 27/04/2020   
Tin học 27/04/2020   
TD 27/04/2020   
AN 27/04/2020   
MT 27/04/2020   
 
 
 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 40
Tháng 10 : 901
Năm 2020 : 25.608