tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường thcs An Châu

- Tổng số CB-GV-NV: 90 (Nam: 31; nữ: 59). Trong đó:

+Ban giám hiệu: 03

+Nhân viên: 08

+Giáo viên: 79 (Nữ: 54)               ĐHSP: 73   ; CĐSP: 05 ; Thạc sĩ: 01

- Tổ chuyên môn : 08 tổ, gồm: Tổ Văn- KTPV, Toán, Anh, Vật Lý –KTCN, Hóa –Sinh-CNNN,  Sử-Địa lý-GDCD, TD-AN-MT, Tin học.

- Tổ Văn Phòng: 01 tổ